Business Trips

Business Trips Demo Image

Business trips je aplikácia, ktorá vám zjednoduší a uľahčí evidenciu služobných ciest vo vašej firme. Produkt ponúkame vo viacerých variantoch a cenových reláciách v závislosti od požadovaného počtu služobných ciest za mesiac a spôsobu platby (jednorazová platba alebo mesačné predplatné).

Prehľad funkcií

 • Prehľadný zoznam služobných ciest a očakávaných návštev
 • Farebné odlíšenie služobných ciest, návštev, otvorených a uzavretých služobných ciest
 • História

Produkt upravíme na mieru a radi rozšírime podľa vašich požiadaviek.

Mám záujem o aplikáciu Business Trips


Fleet Management

Aplikácia Fleet Management vám umožní efektívne spravovať firemný vozový park. Už nebudete musieť myslieť na údržbu, servis, kontroly a iné potrebné úkony súvisiace s vaším vozovým parkom. Naša aplikácia Fleet Management bude na to myslieť za vás. Voliteľnou súčasťou aplikácie je modul Carbooking, ktorý umožní vašim zamestnancom požičiavať si vybrané vozidlá z firemného vozového parku.

Prehľad funkcií

 • Zoznam vozidiel vo firemnom vozovom parku
 • Evidencia fotokópií dokladov (Osvedčenie o evidencii, protokoly a kartičky technických a emisných kontrol, bielej a zelenej karty)
 • Sledovanie platnosti technických kontrol, emisných kontrol, PZP

Voliteľné rozšírenia

 • Carbooking - možnosť pre zamestnancov požičiavať si vozidlá
 • Carwash - Plánovanie čistenia vozidiel

Produkt upravíme na mieru a radi rozšírime podľa vašich požiadaviek.

Mám záujem o aplikáciu Fleet Management

Business Trips Demo Image

Infotainment

Business Trips Demo Image

Infotainment je aplikácia určená na bezobslužné firemné prezentácie. Vďaka aplikácii Infotainment nielen oživíte interiér, ale aj ponúknete vašim zamestnancom a návštevám potrebné informácie o dianí vo firme. Aplikácia je vhodná aj na zobrazovanie reklamy. Môžete ju využívať na tabletoch či veľkých obrazovkách.

Prehľad funkcií

 • Zobrazovanie vami nastavených prezentácií na vami zvolených obrazovkách a displejoch
 • Administrácia prezentácií
 • Aplikácia prehráva obrázky vo formáte jpg, png a video v rôznych formátoch

Voliteľné rozšírenia

 • Zobrazenie riadku s opakujúcim sa bežiacim textom
 • Prepojenie s aplikáciou Business Trips a zobrazovanie aktuálnych návštev v textovom riadku

Produkt upravíme na mieru a radi rozšírime podľa vašich požiadaviek.

Mám záujem o aplikáciu Infotainment


Obedy

Uľahčite vašim zamestnancom objednávanie obedov z vami vybraných reštauračných prevádzok pomocou aplikácie Obedy. Spravujte dodávateľov, jedálne lístky, generujte denné a mesačné reporty, exportujte objednávky do Excelu.

Prehľad funkcií

 • Manažment dodávateľov
 • Manažment jedálnych lístkov
 • Objednávanie obedov
 • Export denných a mesačných zostáv do Excelu

Aplikáciu radi rozšírime o ďalšiu funkcionalitu, napríklad modul pre výdaj stravy. Upravíme formát exportu tak, aby ste ho mohli jednoducho načítať vaším mzdovým softvérom.

Mám záujem o aplikáciu Obedy

Business Trips Demo Image

Quality Checks

Business Trips Demo Image

Aplikácia Quality Checks vám umožní jednoduchú a rýchlu kontrolu kvality. Vytváranie zoznamov v Exceli a vo Worde už nie je moderné a ani efektívne. Vymeňte túto starú metódu za náš manažment kontrolných zoznamov pre kontrolu kvality a držte tak krok s dobou.

Chcem ďalšie informácie o aplikácii Quality Checks


Calendars

Chcete mať prehľad o obsadenosti zasadacích miestností vo vašej firme? Ponúkame vám aplikáciu Calendars, ktorá slúži na zobrazovanie zdieľaných kalendárov zo serverov Microsoft Exchange. Produkt je vhodný pre dotykové displeje k zasadacím priestorom.

Chcem ďalšie informácie o aplikácii Calendars

Business Trips Demo Image