Uvedomujeme si, že v začiatkoch podnikania je množstvo investícií, ktoré majú vyššiu prioritu ako webové služby, a to hlavne u malých podnikateľov s obmedzeným rozpočtom. Zároveň si uvedomujeme, že internet je v súčasnosti veľmi obľúbeným predajným a komunikačným kanálom a že bez webovej stránky či interného systému sa nezaobíde v súčasnosti takmer žiadna firma.

Pre začínajúcich podnikateľov preto poskytujeme naše služby za znížené ceny. Podmienkou je, aby ste podnikali menej ako 1 rok. Ponuka sa týka právnických osôb, ale aj fyzických osôb - podnikateľov.

Informujte sa o ďalších možnostiach cez našu kontaktnú stránku. Povedzte nám vaše predstavy, my vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás